CS348 Computer Vision

Instructor

Cewu Lu

Teaching Assistant

Wenqiang Xu

Syllabus

Week Date Topic Mentor Material
1 Sep 13 Introduction of Computer Vision Cewu Lu
2 Sep 20 Basic Knowledge of Image Mingyang Jiang
3 Sep 27 Basic Network Mingyang Jiang
5 Oct 11 Object Detection(I) Yuliang Xiu
6 Oct 18 Object Detection(II) Yuliang Xiu
7 Oct 25 Segmentation and Scene Parsing(I) Zhengtian Xu
8 Nov 1 Segmentation and Scene Parsing(II) Zhengtian Xu
9 Nov 8 Pose Estimation Haoshu Fang
10 Nov 15 Action Recognition Bo Pang
11 Nov 22 Stereo and Optical Flow Fanbin Lu
12 Nov 29 3D Vision(I) Wenqiang Xu
13 Dec 6 3D Vision(II) Wenqiang Xu
14 Dec 13 GAN Wenqiang Xu
15 Dec 20 Reinforcement Learning(I) Chen Wang
16 Dec 27 Reinforcement Learning(II) Chen Wang

Group Project

Topic Member1 Member2 Member3 Member4 Homepage Video Paper
DCNN-GAN: Reconstructing Realistic Image from fMRI Yunfeng Lin Jiangbei Li Hanjing Wang - DCNN-GAN
Visual Rhythm Prediction with Feature Aligning Network Yutong Xie Haiyang Wang Yan Hao Zihao Xu Visual-Rhythm IMAGE ALT TEXT HERE
Image Based Review Text Generation with Emotional Guidance Xuehui Sun Zihan Zhou Yuda Fan - ReviewGen
Auto-Retoucher(ART) - A framework for Background Replacement and Image Editing Yunxuan Xiao Yikai Li Yuwei Wu Lizhen Zhu ART